Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan, Yabancıların Türkiye’de çalışma, ikamet ve seyahat izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması, evlilik ve boşanma işlemleri, T.C. vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemleri, yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığının alınması (Taşınmaz Satın Alma, Şirket Kurulması, İstihdam Oluşturma vb.) Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi, Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.