Sözleşme Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; tarafların iradelerinin sağlıklı bir şekilde açığa vurulması, aralarındaki ilişkinin tanımlanması ve düzenlenmesi, karşılıklı borç ve edimlerin ve bu edimleri ifa etmemenin meydana getireceği sorumlulukların ve sonuçların belirlenmesi açısından sözleşmelerin tanzim edilmesi sürecinin yürütülmesi, devir sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, Franchise sözleşmeleri, işçi sözleşmeleri, rekabet sözleşmeleri, anahtar teslim sözleşmeler, alım-satım sözleşmeleri ve fikri ve sınai hakları korur nitelikte sözleşmelerin hem işçiler ile hem de diğer firmalar açısında hazırlanması, hazır bir sözleşmenin taraflar açısından fayda ve risklerinin analiz edilmesi gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.