Miras Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi, vasiyetname düzenlenmesi, mirasçı atama sözleşmesi düzenlenmesi, miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası, veraset davası (veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali), terekenin taksimi davası, miras ortaklığından kaynaklı izaleyi şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları, terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları, miras sözleşmesinden doğan davalar, tenkis davası, muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası, miras sebebiyle istihkak davası, vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası, mirasın reddine dair davalar ve vasi atanması gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.