Kambiyo Hukuku

Kambiyo hukuku ülkemizde kanunlar ve yasalar ile belirlenmiştir. Bu yasalara göre kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemine denilir, para alım ve satımı ile ilgili işlemleri de kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için kanunlarda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.

 

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; Kambiyo senetleri ve ilgili Kanun ile kıymetli evrak niteliğini taşıyan (bono, çek, poliçe, senet ve benzeri değerli kağıtların), fatura alacaklarının, sözleşme ihlali nedeni ile doğan alacaklarının, icra ve iflas yoluyla takibinin başlatılması ve süreçlerinin yönetilmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6273 sayılı Çek Kanunundan kaynaklanan tüm çek uyuşmazlıklarının (karşılıksız çek, çekin iptali, çek tahsili, çekin zayi olması vb.) çözüm ve ara buluculuk hizmetleri, çek ve senetlerin takas ve iade koşullarının belirlenmesi, müvekkillerimizin ticari hayatlarında kullanacakları, kabul edecekleri kıymetli evraklar konusunda bilgilendirme, bu sayede uyuşmazlıkları ve muhtemel sorunları engellemek için danışmanlık hizmeti verme, ticari değeri olan sözleşmeleri ve bu sözleşmeler ile birlikte geçerli olan teminat niteliği taşıyan kıymetli evrakın sözleşme gereğince kullanılması ve bunun ihlali nedeni ile doğacak olan tazmin etme işlemlerinin başlatılması ve bu işlemlerin süreçlerinin yönetilmesi, 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırılıklara ilişkin davalar gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.