İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak;  bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin, bordroların, puantaj tablolarının hazırlanması ve yenilenen Yargıtay içtihatları ışığında revize edilmesi, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; ihtar ve fesih bildirimi sürecinde destek sağlanması ve sürecin ilerlemesi halinde iş davaları ile ilgili hukuki danışmanlık, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının tahsili, işe iade sürecinin yürütülmesi, arabulucu aşamalarının takibi,  iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin hukuki destek gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.