Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; şirket veya şahıslara ait fikri ve sınai bir hakkın Türk Patent ve Marka Kurumu kapsamında patent tescili, faydalı model tescili, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili, coğrafi işaret tescili, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili koruma ve takip, işbu haklara yönelik saldırıların veya benzer başvuruların Kurum nezdinde itiraz ve takipleri, devamında hükümsüzlük davaları, şirkete veya şahsa ait bir hakkın izinsiz kullanılması ile açılacak tüm davaların yürütülmesi, fikri ve sınai haklar ile ilgili olarak başvurusu öncesi, başvuruya konu buluşun Türk Patent ve Marka Kurumu ve uluslararası patent veri tabanlarından ön araştırmasının yapılması, başvuru dosyasının hazırlanması, özet, tarifname, istemler ve teknik resimlerin başvuruya uygun şartlara getirilmesi, resmi kurumlardan gelen kararların bildirimi ve süresi içinde gerekli yanıtlamaların yapılması, resmi bültenin izlenmesi, yayınlanan benzer tescillerin bildirimi ve süresi içerisinde itiraz işlemlerinin yapılması, tescilli ve/veya başvuru halinde olan haklar ile ilgili devir, lisans, adres, unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ile intikal, birleşme, teminat gösterme gibi sicil kayıt işlemlerinin yapılması, tescil başvurularının geçerliliğini koruyabilmesi için yıllık vize sürelerinin takibi, bildirimi ve gerekli işlemlerin yapılması gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.