Enerji Hukuku

Celse Hukuk ve Danışmanlık olarak; jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular konusunda çalışan firmalara, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara, enerji tedarikçilerine, enerji pazarlama ve dağıtım işi ile ilgilenen firmalara, boru hattı ile ilgili yapım ve kullanım hakkına sahip olan şirketlere, enerji hukukuna dair yatırım yapmayı düşünen müteşebbislere, kamu kurumlarına finansman, danışmanlık, kurum onayları, proje danışmanlığı, projelerin yürütülmesi, enerji hukukuna dair yasal düzenlemeler gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Ayrıca hukuk büromuz nezdinde; Enerji piyasası ile ilgili lisans, izin ve ruhsata yönelik her tür işlemler, EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi,  enerji projelerinin finansmanı konusunda hukuki danışmanlık, enerji sözleşmelerine ilişkin danışmanlık ve yatırım ihtilaflarında avukatlık hizmeti, enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili “Due Diligence” raporlarının hazırlanması, hisse devirleri, kamulaştırma, özelleştirme, birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri, ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi, enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık, elektrik üretimi, dağıtım ve satış / elektrik piyasası enerji sektöründeki inşaat sözleşmeleri, elektrik bağlantı ve nakil anlaşmalarının düzenlenmesi, türbin ve kurulum anlaşmalarının hazırlanması, rödovans sözleşmelerinin hazırlanması, dağıtıcı bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması, EPC ve PPA sözleşmelerinin hazırlanması, Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) elektrik enerjisi tüketicilerinin kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma, perakande satış hizmet bedeli, sistem kullanım bedeli altında elektrik dağıtım şirketlerine ödedikleri bedelin iadesine yönelik hukuki hizmetlerin yürütülmesi, EPDK ve idari makamlarca kesilen para cezalarının iptali gibi konularda uzman avukat kadrosu aracılığı ile profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.